Kotojedská 2590, Kroměříž

725 757 918 - Petr Stoklas stoklas@tosta.cz

Vyjádření ke stávající situaci v MBA Slavia Kroměříž

Vyjádření ke stávající situaci v MBA Slavia Kroměříž
Vážení rodiče, členové BO Slavie Kroměříž,

dovolte, abych Vás oslovil vzhledem ke koronavirovým opatřením, které zastavili činnost basketbalového oddílu minimálně do konce listopadu.

Činnost rádi obnovíme, pokud nám to v dalších měsících dovolí legislativa.

Vzhledem k otázkám, ohledně členských příspěvků, bych chtěl vyjasnit situaci. Většina z Vás provedla úhradu členských příspěvků na účet Slavie, buď příspěvek za celou sezonu, nebo polovinu příspěvku. Příspěvek na sezonu je koncipován jako desetinásobek jednoho měsíčního příspěvku. Výše příspěvku pro celou sezonu 2020/2021 byla stanovena jen na osminásobek měsíčního příspěvku, vzhledem k jarní výluce v činnosti oddílu. Z příspěvku hradí každý hráč členský příspěvek do TJ Slavia (250,- Kč), dále členský příspěvek ČBF (200,- Kč). Dále se z příspěvků hradí náklady na soutěže (poplatky na soutěže, jízdné, rozhodčí), soustředění, odměny trenérům, materiál ke sportovní činnosti (míče, sportovní pomůcky, dresy), nájmy za trénování na školách…. Jak Vás informovali trenéři, v tomto roce taky proplatíme příspěvek do výše 1.000,- Kč na nákup bot na basketbal, doložení paragonu z roku 2020 je do 10. listopadu svému trenérovi. Podmínkou je úhrada alespoň poloviny členského příspěvku.

Na webu https://www.cbf.cz/ jsou instruktážní videa, jako inspirace hlavně minibasketbalistům – Basketball never stops #vratimselepsi….. Věřím, že se sport znovu rozběhne a děti, ale i dospělí budou moct trénovat a hrát.

Za Minibasketbalovou a basketbalovou akademii Vám, dětem, rodinám přeji hodně zdraví a síly v této nelehké době.

Ing. František Ebergényi

hlavní trenér sportovního střediska basketbalu