mesto-komeriz.cz      lam-plast.cz          seall.cz    msmt.cz    optikafenix.cz   mgm.cz    radiokromeriz.cz         cbf.cz                  

Kotojedská 2590, Kroměříž

725 757 918 - Petr Stoklas stoklas@tosta.cz

Od 11. května sportujeme v hale SLAVIE

Dobrý den, po přestávce je hala Slavie v provozu

Tréninky na Slavii od 11. 5. proběhnou podle rozpisu.

Tělocvičny na školách jsou pro nás zatím nepřístupné.

Organizace na Slavii pro basketbalový oddíl – vzhledem k tomu, aby se jednotlivé skupiny nepotkávaly, příchod na trénink by proběhl přes chodbu dole v šatnách (šatny budou zavřeny, doufám, že při zkoušení klik nebudeme za týden bez nich), kde se hráči přezují, převlečou a počkají na pokyn trenéra k příchodu do tělocvičny ze strany, kde jsou velké balony. I proto je potřeba vyžadovat příchod tak (15 minut před tréninkem) aby tam byl co nejmenší časový rozptyl.

Desinfekce bude u toalet ve vstupním prostoru. Přesto doporučuji vzít sebou malou lahvičku na desinfekci rukou před a po tréninku. Vstup do haly a odchod z haly bude s rouškou. Tréninky tak skončí o 10 minut dříve, tak aby se skupiny mohli vyměnit bez potkání.

Upřesnění další činnosti si provedou trenéři v rámci svých družstev. Doporučuji si zjistit, kolik hráčů bude na tréninky chodit. Zdůraznit přinesení vlastních lahví na pití naplněných vodou.

Dopis předsedy TJ SLAVIA:      Vážení přátelé,

Od 11. 5. 2020 jsou vládním nařízením povoleny sportovní aktivity jak na venkovních hřištích, tak i v tělocvičně. Z tohoto důvodu sportovní oddíly TJ SLAVIA Kroměříž mohou začít trénovat v tělocvičně TJ. Je však nutné dodržet stanovená základní hygienická pravidla:

  1. V tělocvičně je povolena účast do 100 sportovců a jejich doprovodu – zodpovědnost je na trenérech.
  2. Sportovci mohou trénovat bez roušek, avšak při příchodu na trénink a při odchodu musí roušku mít.
  3. Doprovod musí mít roušky i v hledišti – zde doporučujeme, aby doprovod nebyl z řady rizikových osob – starší lidé apod.
  4. Trenéři musí používat roušky.
  5. Tréninku se nesmí zúčastnit sportovci, pokud jsou nakaženi infekční nemocí nebo vykazují její příznaky – to se pochopitelně týká i doprovodu.
  6. V tělocvičně jsou uzavřené šatny a sprchy – je-li to možné, sportovci přicházejí ve sportovním oblečení a obuv si obouvají na místě tréninku.
  7. Záchody jsou otevřené – na záchody se chodí jednotlivě a dodržují se přísně hygienická opatření – důkladné umytí rukou desinfekčním mýdlem, který je na záchodech.
  8. Po skončení tréninku je povinnost zajistit desinfekci sportovního nářadí a náčiní.
  9. Doporučujeme, aby sportovci sportovali v co největších rozestupech od sebe navzájem, bude-li to možné.
  10. Je nutné sledovat a respektovat všechna další nařízení orgánů veřejné moci, případně i doporučení ČUS.

 Věříme, že budete přísně dodržovat stanovená hygienická pravidla a nebude docházet k jejich svévolnému porušování. V případě, že někteří sportovci budou neukázněni, budou vykázáni z tělocvičny a dále jim bude znemožněno zúčastnit dalších sportovních aktivit oddílu.