Kotojedská 2590, Kroměříž

725 757 918 - Petr Stoklas stoklas@tosta.cz

Dopis rodičům

Vážení rodiče,

zastavení amatérského sportu v současné bezprecedentní době se dotýká v plné míře i všech basketbalových aktivit TJ SLAVIA Kroměříž. Věříme, že v rámci možností občas přerušíte program svých dětí u PC, aby měly alespoň nějaký pohyb. Návrat k pravidelným sportovním aktivitám bude probíhat postupným zvyšováním zátěže, ale až po uvolnění zákazu.

Někteří rodiče se na nás obrátili s otázkou, jak to bude s placením oddílových příspěvků na sezónu 2020/21, která byla rozhodnutím vlády ČR přerušena z důvodu koronavirové pandemie.

Výše ročního oddílového příspěvku (OP) je tvořena měsíční částkou násobenou 10 měsíci sezóny (např. roční OP 4.200 Kč je tvořen částkou 420 Kč/měsíc x 10 měsíců). S vybranými OP budeme nakládat podobně jako v minulé sezoně 2019/20, kdy roční OP byl snížen o 2 měsíční OP za „neodtrénované“ měsíce (např. místo původních 5.000 Kč jsme výši ročního OP snížili na 4.200 Kč).

V letošní sezóně se tréninky jednotlivých družstev se uskutečnily pouze v měsících září a říjen 2020. Výše ročního OP za sezónu 2020/21 se proto bude krátit o „neodtrénované“ celé měsíce. Navíc jeden měsíční příspěvek bude použit na úhradu členského příspěvků do TJ SLAVIA a do ČBF.

Podle toho, kdy vláda ČR povolí pokračování přerušených tréninků, se následně započtou další tréninky. U rodičů, kteří za své děti uhradili celoroční částku OP již v měsíci říjnu 2020, vznikne přeplatek. Tento přeplatek bude proto převeden do další sezóny 2021/22.

I když situace pro znovuzahájení tréninků amatérských družstev není příznivá, doufáme, že se, jak jen to bude možné, trenéři se svými dětmi sejdou na dalších trénincích v plném počtu.

Přejeme vám, vážení rodiče, i všem našim dětem pevné zdraví, silnou imunitu a optimizmus do dalších dnů.

Ing. Karel Fleischmann v.r.         Ing. František Ebergényi v.r.
předseda oddílu                             šéftrenér oddílu

Kroměříž 24. 2. 2021